caes

Nutanix

Nutanix ofereix una nova solució que permet integrar les infraestructures de servidors i d’emmagatzematge en una única infraestructura donant un pas més en la tendència a la consolidació de servidors i simplificació de la infraestructura hardware.

 

Funcionalitat

La totalitat de la informació, incloent l’emmagatzematge, així com tots els servidors que s’executen a l’entorn virtual estan distribuïts entre els diferents nodes que implementen un clúster Nutanix.

Així s’eliminen colls d’ampolla que afectin al rendiment i s’aconsegueix uns nivells d’escalabilitats molt elevats sense desplegar complexes infraestructures.

 

Avantatges

  • Simplificació de l’arquitectura.
  • Desplegament ràpid.
  • Escalabilitat virtualment sense límits.
  • Reducció de costos i impacte ambiental.
  • Alta disponibilitat i funcionalitats d’auto-reparació davant de la fallada dels components que formen el clúster.

 

 
Més informació

 

 

nutanix-box

 

 

© Sercom Cloud & Support