La Fundació Sant Francesc d’Assís és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu fomentar tota classe d’iniciatives i activitats que redundin en benefici de les persones amb discapacitats físiques i/o psíquiques, així com les d’edat avançada que precisin assistència sanitària i/o rehabilitadora, supervisió i organització de la vida diària.

Amb l’ajuda de Sercom avui la FSFA ha modernitzat les seves comunicacions i sistemes per garantir la disponibilitat i seguretat dels mateixos amb l’objectiu de donar el millor servei possible als seus usuaris i residents.

 

  • Cablejat i Certificació
  • Comunicacions i xarxes
  • Seguretat
  • Servidors i Emmagatzematge HCI
  • Lloc de treball
  • Suporti i Manteniment

© Sercom Cloud & Support